Termografisk fotografering

 

Ett annat ord är Termografering och är ett fantastiskt verktyg för att analysera klimatskalet på en fastighet och upptäcka energislöseri i byggnader. Upptäcka problem i en el anläggning , varmgång i ett lager , kontroll av ditt ute spa , kontroll av värmepumpen mm.

För att inte tala om möjligheten att se muskelskador / förslitningar på en häst före och efter arbete

En värmekamera visar exakt var problemen finns så att  vi kan diagnostisera områden med energiförluster från en synlig värmebild.

 

På ett enkelt och effektivt sätt kan vi tex. upptäcka och analysera :

 

  •     Bristfällig isolering
  •     Köldbryggor
  •     Fuktskador
  •     Luftläckage
  •     Otäta rör
  •     Defekt golvvärme
  •     Defekter i el anläggningen tex varmgång i skruvplint
  •     Värmepump effekt

 

  kontakta oss för frågor

 

Möjligheterna är många genom att allt material strålar och genom det kan man ser fler a saker och framför allt kan man undvika brand eller minska sin energi förbrukning

 

IR-strålningen omvandlas till en värmebild

 

Termografi, även kallad värmefotografering, innebär att man omvandlar ett objekts IR-strålning till en synlig värmebild.

Vid termografering används en så kallad värmekamera som registrerar infrarött ljus för att ”se” och ”mäta” den infraröda strålning som ett objekt avger. Värme eller infraröd energi är ljus som inte är synligt eftersom våglängden är för lång för att upptäckas av det mänskliga ögat. Den infraröda strålningen är en del av det elektromagnetiska spektrum som vi upplever som värme. Till skillnad från vanligt ljus avger allting som är varmare än absoluta nollpunkten värme i infrarött ljus. Även mycket kalla objekt, till exempel isbitar, avger infraröd energi.

 

Så fungerar värmekameran

 

En värmekamera är ett beröringsfritt mätinstrument som registrerar IR-strålning (värmestrålning) och omvandlar informationen till en elektronisk signal som processas till en värmebild med temperaturuppgifter.

Värme som registrerats av värmekameran kan bli noggrant kvantifierad vilket gör det möjligt att övervaka termisk prestanda och också identifiera och utvärdera graden av värmerelaterade problem.

Metoden att med en värmekamera registrera värmestrålning och omvandla den till en värmebild med termperaturuppgifter kallas för termografi eller värmefotografering.

Mer information om termografering finns att läsa på FLIR:s hemsida.

 

 

Vi är certifierade för bygg och el

 

 

Kontakta oss för mer info

 

 

Här ser man tydligt luft infiltration pga dålig isolering Värdena är tom nere på under 10 C på ena bilden.

 

 

Här ser man tydligt luft infiltration pga ev dålig isolering eller konstruktions fel , bild till höger visar dålig isolering vid apparat dosa som ger luft infiltration.

 

 

Vänster bild visar en el central med en säkring som är varm , höger bild visar ett golv med golv värmen på och mas ser tydligt en temp skillnad på golvet , trasig el slinga eller ev vatten läckage

 

Ovan är  en del av vad man kan ser och utföra.

Kontakta oss om ni frågor och funderingar om termografisk undersökning och vad som skulle hjälpa just er .

 

KONTAKT POWEMATECH SWEDEN AB

Hasselvägen 6

294 72 Sölvesborg , Sweden

Tel: +46 456 405560

Mail: info@powermatech.se

KONTORS TIDER

Öppet tider :

Måndag - Fredag 07:00 - 17:00

Jour Nummer : +46 708 106726

Org Nr : 556954-8422 Vi innehar Allmän Elbehörighet ABL Kontrollera Elbehörighet